1. Home
  2. Artykuły lekarzy
  3. Jak otworzyć gabinet weterynaryjny?

Jak otworzyć gabinet weterynaryjny?

Jak otworzyć gabinet weterynaryjny?

Dbanie o odpowiednie zdrowie domowych pupili jest niezwykle ważne. Wiele osób traktuje bowiem zwierzęta domowe jako członków rodziny. Z tego też powodu w Polsce powstaje coraz więcej gabinetów weterynaryjnych. Takie placówki zajmują się przede wszystkim leczeniem, profilaktyką oraz leczeniem zwierząt. Jednak aby założyć własną klinikę weterynaryjną, należy spełnić pewne wymogi dotyczące zagadnień prawnych, lokalowych oraz zadbać o odpowiednie wyposażenie. Warto więc rozwiać wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć sobie na pytanie, jak założyć gabinet weterynaryjny.

Jak założyć gabinet weterynaryjny?

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, zakładając gabinet weterynaryjny, jest rejestracja działalności. Przede wszystkim należy pamiętać, że prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt jest działalnością regulowaną. Gabinet może świadczyć swoje usługi jedynie po uzyskaniu wpisu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt. Prowadzeniem tej ewidencji zajmuje się rada lekarsko-weterynaryjna, odpowiednia dla lokalizacji gabinetu. Aby uzyskać wpis do ewidencji, należy wypełnić niezbędne formularze, które najczęściej można znaleźć na stronie lokalnej rady. Konieczne jest również utworzenie regulaminu gabinetu. Tak przygotowane dokumenty należy wysłać do izby oraz uiścić opłatę w wysokości 300 złotych. Ponadto do formularza należy dołączyć wpis z KRS lub wydruk z CEIDG, a także dokument potwierdzający prawo do lokalu. Następnie izba ma 50 dni na zapoznanie się z wnioskiem. Właścicielem gabinetu weterynaryjnego może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Jednak kierownikiem takiej placówki może być wyłącznie osoba, która jest lekarzem weterynarii i posiada prawo do wykonywania zawodu na terenie Polski. Co istotne, zakładając gabinet, nie trzeba posiadać określonego stażu pracy. Oznacza to w praktyce, że gabinet można utworzyć niemal od razu po zakończeniu nauki do zawodu. Lekarz weterynarii może ponadto prowadzić wyłącznie jeden gabinet weterynaryjny.

Jak otworzyć gabinet weterynaryjny? — wymagania lokalowe

Po spełnieniu niezbędnych wymagań w zakresie prawa, należy zadbać o to, aby gabinet mieścił się w odpowiedniej lokalizacji. Przede wszystkim gabinet weterynaryjny musi mieścić się w osobnym budynku lub lokalu, lub też stanowić wyodrębnioną część lokalu lub budynku, który przeznaczony jest na inne cele. Pokój przyjęć wraz z poczekalnią muszą mieścić się na poziomie gruntu lub w suterenie przy jednoczesnym dostępie do naturalnego światła. Gabinet, w którym prowadzi się leczenie zwierząt, musi mieć zapewnione oddzielne wejście. Podłoga musi zostać wykonana z materiału wytrzymałego, łatwo zmywalnego i jednocześnie odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych i chemicznych. Należy również zadbać o miejsce na przechowywanie dokumentacji oraz odpowiednie jej zabezpieczenie. Pokój przyjęć wraz z poczekalnią muszą mieć powierzchnię co najmniej 8 m2, z kolei ich wysokość nie może być mniejsze niż 2,2 m.

Wyposażenie gabinetów weterynaryjnych — o czym należy pamiętać?

Przede wszystkim gabinet weterynaryjny musi zostać wyposażony w sprzęt oraz urządzenia do przechowywania produktów oraz artykułów leczniczych. Niezbędne są również pojemniki na odpady. Z kolei w pokoju przyjęć musi znaleźć się stół zabiegowy, lampa bakteriobójcza oraz stetoskop. W przypadku, gdy gabinet korzysta z narzędzi wielokrotnego użytku, w sali przyjęć musi znaleźć się autoklaw lub sterylizator na suche powietrze. Spełnienie wszystkich tych wymogów jest niezbędne, aby prowadzić gabinet w zgodzie z prawem. W przeciwnym razie lekarz może spodziewać się surowych konsekwencji w przypadku ewentualnej kontroli Izby. Dlatego też nie warto ryzykować i zaopatrzyć się w profesjonalne wyposażenie weterynaryjne, którego szeroką ofertę można znaleźć na stronie http://www.centrummalgorzata.pl/. Każdy aspirujący lekarz weterynarii znajdzie tu rękawiczki jałoweigłotrzymacz oraz inne akcesoria, które będą mu niezbędne podczas leczenia zwierzęcych pacjentów.

Zaobserwuj nas

  • Udostępnij artykuł: