1. Home
  2. Doktorzy
  3. Henryk Fortuniak

O “Henryk Fortuniak”

Lekarz z bogatym wielokierunkowym i wieloletnim doświadczeniem w leczeniu dorosłych i dzieci.

Lekarz rodzinny – od kilkunastu lat aktywnie pracujący z pacjentami w praktyce lekarza rodzinnego.

– leczenie dorosłych – wieloletnie doświadczenie
– leczenie dzieci – wieloletnie doświadczenie

Lekarz rodzinny z prawem wykonywania zawodu w Wielkiej Brytanii

Chirurg ogólny – wieloletnie doświadczenie

– konsultacje w zakresie schorzeń chirurgicznych dorosłych i dzieci

Zachęcam do zapoznania się z opiniami na mój temat.

Oferowane usługi

Lekarz rodzinny
Lekarz rodzinny 4 Usługi
Medyczna Marihuana - pierwsza wizyta - 149 zł Opis usługi 

Zaleca się, aby terapia medyczna przy użyciu marihuany była stosowana wyłącznie u osób w wieku powyżej 26 lat. Jednakże, istnieje kilka istotnych przeciwwskazań do tego rodzaju leczenia, a są nimi:

Myśli samobójcze i zaburzenia psychiczne: Osoby z doświadczeniem chorób psychicznych, szczególnie tych z objawami psychotycznymi, takich jak schizofrenia, czy też niewyrównane zaburzenia afektywne dwubiegunowe, nie są zalecane do terapii medycznej marihuaną. Również pacjenci z zaburzeniami osobowości charakteryzującymi się niestabilnym stanem psychicznym czy myślami samobójczymi powinni unikać tego rodzaju leczenia.

Ciąża i karmienie piersią: Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią są jednoznacznie wyłączone z terapii medycznej marihuaną, ze względu na potencjalne ryzyko dla zdrowia dziecka.

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych: Osoby borykające się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, włączając w to alkohol, również nie są zalecane do tego rodzaju terapii.

Alergia na konopie: Pacjenci cierpiący na alergie związane z konopiami powinni unikać terapii medycznej marihuaną.

Schorzenia układu sercowo-naczyniowego i oddechowego: Niektóre schorzenia układu sercowo-naczyniowego oraz układu oddechowego mogą być przeciwwskazaniem do tego rodzaju leczenia.

W sytuacjach uzasadnionych, gdy pacjent spełnia któryś z powyższych punktów, może zostać odmówiona kwalifikacja do terapii medycznej marihuaną. Warto zaznaczyć, że w takich przypadkach pacjentowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z wizytą.

Marihuana medyczna może wpływać na skomplikowane interakcje z różnymi lekami, co podkreśla konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy jednoczesnym stosowaniu konopi leczniczych i pewnych substancji farmaceutycznych. Warto zauważyć, że ta kwestia jest istotna, gdyż może mieć wpływ na skuteczność leczenia oraz bezpieczeństwo pacjenta.

W przypadku leków przeciwlękowych, przeciwdepresyjnych i nasennych, istnieje ryzyko potencjalnych oddziaływań z marihuaną medyczną. Pacjenci powinni być świadomi możliwości zwiększenia efektów sedacyjnych lub innych działań niepożądanych, co może wpłynąć na codzienne funkcjonowanie.

Podobnie, stosowanie marihuany medycznej razem z buprenorfiną, lekami przeciwdrobnoustrojowymi (takimi jak ketokonazol, ryfampicyna), omeprazolem czy indinawirem, wymaga szczególnej uwagi. Interakcje te mogą wpływać na metabolizm leków, ich stężenie we krwi lub wywoływać nieprzewidziane efekty uboczne.

Warto podkreślić, że przed rozpoczęciem terapii medycznej marihuaną, pacjenci powinni skonsultować się ze swoim lekarzem, aby omówić wszelkie obawy dotyczące ewentualnych interakcji z aktualnie stosowanymi lekami. Indywidualna ocena ryzyka i korzyści może pomóc w dostosowaniu planu leczenia do potrzeb danego pacjenta, minimalizując jednocześnie potencjalne zagrożenia zdrowotne.

Konsultacja lekarska online (L4 i/lub eRecepta) - 99 zł Opis usługi 

RECEPTA W TRAKCIE KONSULTACJI

W trakcie konsultacji, jeśli potrzebna jest recepta na leki przyjmowane przewlekle niezbędne jest posiadanie zaświadczenia od lekarza leczącego. Zaświadczenia są ważne rok. Standardowa ilość leków na recepcie to 1 opakowanie, maksymalna ilość leków na recepcie w szczególnie uzasadnionych przypadkach to 2 opakowania.

Nie wystawiam recept na leki psychotropowe, nasenne, narkotyczne bez przedstawienia zaświadczenia od specjalisty, a osobom posiadającym takie zaświadczenie istnieje możliwość wystawienia recepty jedynie na pojedyncze opakowanie danego leku. Zaświadczenie od specjalisty lub lekarza leczącego ważne jest rok od daty wystawienia. Recepty od innych lekarzy lub inne nie będące zaświadczeniem druki, nie są dokumentacją medyczną niezbędną do przepiania leku i nie mają znaczenia w procesie przedłużenia kuracji i wystawienia kolejnej recepty na dany lek.
W przypadku wnioskowania o wyżej wymienione leki bez posiadanego i dołączonego w/w zaświadczenia - nie przysługuje zwrot środków za wykonaną konsultacje lekarską .

Maksymalna możliwa do przepisania ilość opakowań leków przeciwbólowych to 1 opakowanie.

Nie wystawiam recept na leki narkotyczne Rpw na leki takie jak Medikinet i inne, czy na medyczną marihuanę

Nie wystawiam recept na testosteron i jego pochodne.

Nie wystawiam recept na leki antykoncepcyjne.

W przypadku wnioskowania o wyżej wymienione leki - nie przysługuje zwrot środków za wykonaną konsultacje lekarską .

Wszystkie leki bez wyjątku przepisywane są na 100% odpłatności (bez refundacji)

ZWOLNIENIE LEKARSKIE W TRAKCIE KONSULTACJI

Zwolnienia lekarskie wystawiam maksymalnie na 5 dni. a w szczególnych I uzasadnionych przypadkach do 7 dni.
Nie wystawiam Zwolnień lekarskich po ustaniu zatrudnienia.
Nie przedłużam zwolnień wystawionych przez innych lekarzy,
Nie wystawiam zaświadczeń o stanie zdrowia.

Zaświadczenia o zwolnieniu z zajęć szkolnych czy akademickich wystawiam jedynie do 5 dni.

ZASADY OGÓLNE

Konsultuję tylko osoby pełnoletnie po ukończeniu 18 r.ż.
Nie konsultuję kobiet w ciąży.

Umówienie konsultacji oznacza zaakceptowanie wyżej określonych zasad.

Medyczna Marihuana - kolejna wizyta - 129 zł Opis usługi 

Zaleca się, aby terapia medyczna przy użyciu marihuany była stosowana wyłącznie u osób w wieku powyżej 26 lat. Jednakże, istnieje kilka istotnych przeciwwskazań do tego rodzaju leczenia, a są nimi:

Myśli samobójcze i zaburzenia psychiczne: Osoby z doświadczeniem chorób psychicznych, szczególnie tych z objawami psychotycznymi, takich jak schizofrenia, czy też niewyrównane zaburzenia afektywne dwubiegunowe, nie są zalecane do terapii medycznej marihuaną. Również pacjenci z zaburzeniami osobowości charakteryzującymi się niestabilnym stanem psychicznym czy myślami samobójczymi powinni unikać tego rodzaju leczenia.

Ciąża i karmienie piersią: Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią są jednoznacznie wyłączone z terapii medycznej marihuaną, ze względu na potencjalne ryzyko dla zdrowia dziecka.

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych: Osoby borykające się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, włączając w to alkohol, również nie są zalecane do tego rodzaju terapii.

Alergia na konopie: Pacjenci cierpiący na alergie związane z konopiami powinni unikać terapii medycznej marihuaną.

Schorzenia układu sercowo-naczyniowego i oddechowego: Niektóre schorzenia układu sercowo-naczyniowego oraz układu oddechowego mogą być przeciwwskazaniem do tego rodzaju leczenia.

W sytuacjach uzasadnionych, gdy pacjent spełnia któryś z powyższych punktów, może zostać odmówiona kwalifikacja do terapii medycznej marihuaną. Warto zaznaczyć, że w takich przypadkach pacjentowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z wizytą.

Marihuana medyczna może wpływać na skomplikowane interakcje z różnymi lekami, co podkreśla konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy jednoczesnym stosowaniu konopi leczniczych i pewnych substancji farmaceutycznych. Warto zauważyć, że ta kwestia jest istotna, gdyż może mieć wpływ na skuteczność leczenia oraz bezpieczeństwo pacjenta.

W przypadku leków przeciwlękowych, przeciwdepresyjnych i nasennych, istnieje ryzyko potencjalnych oddziaływań z marihuaną medyczną. Pacjenci powinni być świadomi możliwości zwiększenia efektów sedacyjnych lub innych działań niepożądanych, co może wpłynąć na codzienne funkcjonowanie.

Podobnie, stosowanie marihuany medycznej razem z buprenorfiną, lekami przeciwdrobnoustrojowymi (takimi jak ketokonazol, ryfampicyna), omeprazolem czy indinawirem, wymaga szczególnej uwagi. Interakcje te mogą wpływać na metabolizm leków, ich stężenie we krwi lub wywoływać nieprzewidziane efekty uboczne.

Warto podkreślić, że przed rozpoczęciem terapii medycznej marihuaną, pacjenci powinni skonsultować się ze swoim lekarzem, aby omówić wszelkie obawy dotyczące ewentualnych interakcji z aktualnie stosowanymi lekami. Indywidualna ocena ryzyka i korzyści może pomóc w dostosowaniu planu leczenia do potrzeb danego pacjenta, minimalizując jednocześnie potencjalne zagrożenia zdrowotne.

Consultation for Foreigners - 119 zł

Doświadczenie

Edukacja

  • lekarz ( 1981 - 1987 ) Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Specjalizacje

Języki

“Henryk Fortuniak” odpowiedzi lekarza

Brak udzielonych porad

Artykuły

Lekarz nie publikował jeszcze artykułu.
  • Udostępnij profil: