1. Home
 2. Artykuły lekarzy
 3. Kiedy można otrzymać zwolnienie L4 online?

Kiedy można otrzymać zwolnienie L4 online?

Kiedy można otrzymać zwolnienie L4 online?

Zwolnienia lekarskie to dokumenty, które potwierdzają niezdolność pracownika do wykonywania swoich obowiązków z powodu choroby lub urazu. Wraz z rozwojem technologii i zdalnym trybem pracy coraz częściej mówi się o możliwości uzyskania zwolnień L4 online. Niemniej jednak, wiele osób nie wie, kiedy i w jakich przypadkach można otrzymać takie zwolnienie. W tym artykule wyjaśnimy najczęstsze przypadki, w których można otrzymać zwolnienie L4 online oraz omówimy kwestie związane z jego ważnością i zasadami ubiegania się o takie zwolnienie.

Przeczytaj również, jak można otrzymać ezwolnienie L4?

Kiedy można ubiegać się o zwolnienie L4 online?

Z reguły, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownik musi zgłosić niezdolność do pracy w ciągu pierwszych trzech dni choroby, a zwolnienie L4 musi być wystawione przez lekarza. W przypadku zwolnienia L4 online, proces jest zasadniczo taki sam, jednak w niektórych sytuacjach lekarz może zdecydować o wystawieniu zwolnienia zdalnie, po konsultacji telemedycznej lub na podstawie dokumentów medycznych przesłanych przez pacjenta. 

Należy jednak pamiętać, że nie w każdym przypadku możliwe jest uzyskanie zwolnienia L4 online. Dlatego ważne jest, aby zawsze skonsultować się z lekarzem prowadzącym i pracodawcą w celu ustalenia zasad ubiegania się o zwolnienie L4 online w konkretnych przypadkach.

Oto kilka przykładów, kiedy pracownik może ubiegać się o zwolnienie L4:

 • Choroba, która uniemożliwia wykonywanie pracy w pełnym wymiarze lub w ogóle, np. choroba wirusowa, infekcja, choroba układu oddechowego, choroba nowotworowa, choroba psychiczna, itp.
 • Uraz lub wypadek, np. złamanie, skręcenie, oparzenie, itp.
 • W przypadku ciąży, kiedy lekarz orzekł, że dalsza praca może zagrażać zdrowiu matki lub dziecka.
 • Choroba lub inna przyczyna, która wymaga odizolowania się od innych osób, np. w przypadku kwarantanny lub izolacji z powodu choroby zakaźnej.
 • Opieka nad ciężko chorym członkiem rodziny lub dzieckiem, w przypadku gdy nie ma innej możliwości zapewnienia opieki, a praca uniemożliwia lub znacznie utrudnia pełnienie roli opiekuna.
 • Udział w badaniach medycznych lub leczeniu, które wymaga dłuższej nieobecności w pracy.
 • Stan zdrowia pracownika zagraża bezpieczeństwu innych osób, np. w przypadku prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługi maszyn.

Warto jednak pamiętać, że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, a ostateczną decyzję o wystawieniu zwolnienia L4 podejmuje lekarz prowadzący.

Zwolnienia L4 online a obowiązki pracownika – jakie zasady trzeba przestrzegać, aby dokument był ważny?

Aby zwolnienie L4 online było ważne, pracownik musi przestrzegać określonych zasad i obowiązków. Po pierwsze, musi on zgłosić pracodawcy niezdolność do pracy. Po drugie, pracownik musi dostarczyć pracodawcy oryginał lub kopię zwolnienia L4 w ciągu 7 dni od momentu jego wystawienia. 

Dokument taki może być przesłany drogą elektroniczną lub pocztową. Warto również zaznaczyć, że pracownik jest zobowiązany do informowania pracodawcy o swoim stanie zdrowia i jego ewentualnych zmianach, które mogą wpłynąć na jego zdolność do pracy. W przypadku naruszenia tych obowiązków pracownik może stracić prawo do wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy. Dlatego ważne jest, aby zawsze pamiętać o obowiązkach pracowniczych i zachowywać ostrożność w procesie ubiegania się o zwolnienie L4 online.

Zasady wystawiania i ważności zwolnienia L4 online

Ważne jest, aby dokument ten został wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami medycznymi. Lekarz wystawiający zwolnienie lekarskie online powinien przeprowadzić konsultację zdalną lub uzyskać informacje medyczne od pacjenta, które pozwolą mu stwierdzić, że dalsze wykonywanie pracy jest niemożliwe. 

Należy pamiętać, że nie każdy przypadek choroby lub urazu kwalifikuje się do otrzymania L4, a ostateczną decyzję podejmuje lekarz. Ponadto, zwolnienie musi zawierać takie same informacje jak tradycyjne papierowe zwolnienie, w tym dane pracownika, informacje na temat choroby lub urazu, datę wystawienia dokumentu, a także dane lekarza prowadzącego. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawienia zwolnienia L4 online, pracodawca może zażądać weryfikacji dokumentu przez lekarza medycyny pracy lub komisję lekarską.

Przeczytaj również, Elektroniczna recepta – erecepta zaletą cyfryzacji

Źródła:

 1. prawo.pl/zatrudnienie-i-wynagrodzenia/zwolnienie-lekarskie-przez-internet-kiedy-jest-mozliwe-i-jak-je-otrzymac,746840.html
 2. gov.pl/web/zus/zwolnienie-lekarskie-online—jakie-warunki-musi-spelnic
 3. businessinsider.com.pl/firmy/zwolnienie-lekarskie-przez-internet-czy-to-juz-rzeczywistosc/vgdmn9j
 • Udostępnij artykuł: