1. Home
  2. Artykuły lekarzy
  3. Jak można otrzymać ezwolnienie L4?

Jak można otrzymać ezwolnienie L4?

Jak można otrzymać ezwolnienie L4?

Podczas e-wizyty lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem, i na jego podstawie podejmuje decyzję o wydaniu zwolnienia. Aby uzyskać zwolnienie L4 w elektronicznej formie, pacjent umawia się na rozmowę telefoniczną z lekarzem czy też teleporadę. W jaki sposób otrzymać elektroniczne zwolnienie?

Jak działają e-zwolnienia (e-ZLA)?

E-zwolnienia powstały w celu zaoszczędzenia czasu i automatycznego przekazu zwolnienia przez lekarza do pracodawcy oraz ZUS-u i zostaje zapisane na profilu Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek. Jeżeli pracodawca nie posiada profilu na PUE, pacjent musi dostarczyć mu zwolnienie w formie papierowej w przeciągu 7 dni od wystawienia.
Aczkolwiek od 1 grudnia 2018 roku wystawianie elektronicznej formy zwolnień stało się obowiązkowe. Podczas tradycyjnej wizyty w gabinecie, e-zwolnienia wystawiane zostają na podstawie danych znajdujących się w systemie i numeru PESEL. Gotowe zwolnienie lekarz przesyła pracodawcy, dzięki czemu pracownik nie musi dostarczyć go osobiście. Zwykle to wystarczy, aczkolwiek na życzenie pacjenta lekarz może również wydrukować zwolnienie. E-zwolnienie może zostać wystawione zarówno przez lekarza jak i asystentów medycznych.

L4 wystawianie zdalnie

Choć przez pewien okres czasu sprawa e-zwolnień wystawianych zdalnie była niejasna z powodu prawnych regulacji dotyczących telemedycyny, to teraz mogą one zostać wystawione również podczas e-wizyty. Ułatwieniem w możliwości ich wystawiania okazała się pandemia koronawirusa, przy której wystawianie e-zwolnień w sposób zdalny okazało się bardzo skutecznym rozwiązaniem i dało sposobność bezpiecznego pozostania w domu osobom z podejrzeniem COVID-19. Abyśmy mogli otrzymać zwolnienie lekarskie specjalista musi stwierdzić, iż jest medyczne uzasadnienie jego wydania.

Wywiad lekarski podczas e-wizyty

Podczas e-wizyty lekarz przeprowadza pełen wywiad lekarski z pacjentem, aby przebiegł on sprawnie, pacjent musi odpowiednio przygotować się do wizyty online. Powinien mieć przygotowane wszystkie informacje dotyczące jego stanu, które mogą być istotne dla lekarza przy przeprowadzaniu diagnostyki, wydawaniu zaleceń, wypisywaniu e-recepty, czy e-zwolnienia.
Podczas wywiadu lekarz zapyta o ogólny stan zdrowia pacjenta, symptomy, dolegliwości, przyjmowane leki, jeśli będzie taka potrzeba dopyta o historię choroby, wyniki badań obrazowych i laboratoryjnych. Na podstawie tych informacji podejmie decyzje o konieczności wystawienia e-zwolnienia lub jej braku.

Zwolnienie na telefon oraz online

Lekarz wystawiając L4 online podczas telewizyty korzysta z systemu komputerowego, gdzie znajdują się dane pacjenta. Bezpośrednio po nawiązaniu połączenia lekarz może chcieć zweryfikować tożsamość pacjenta za pomocą numeru PESEL, dzięki czemu znajdzie potrzebne informacje w systemie. W przypadku korzystania z usług lekarza, z którym współpracowaliśmy już wcześniej, znajdzie on w systemie informacje o dotychczasowym leczeniu pacjenta, danych dotyczących ubezpieczenia oraz pracodawców, co doprowadzi do prędkiego wystawienia zwolnienia lekarskiego. Jeśli osoba lecząca się w ramach NFZ, założy Internetowe Konto Pacjenta, będzie miała dostęp do swojej historii leczenia. Dzięki temu uzyska możliwość osobistego wglądu w wystawione e-zwolnienia czy zaświadczenia lekarskie. Również będzie mogła zapoznać się z informacjami dotyczącymi np. e-recept, skierowań czy też dawkowania leków.

e-ZLA a zasiłki

Elektroniczne L4 dają takie samo prawo do zasiłku chorobowego i pielęgnacyjnego jak tradycyjne zwolnienia lekarskie. To znaczy, że pracownik na czas trwania L4 otrzymuje 80% wynagrodzenia, zachowując wyjątek na 100% w przypadku kobiety ciężarnej czy też wypadku w drodze do lub z pracy. Podczas pobytu na L4 pracownikowi nie można wypowiedzieć umowy, chyba że jest to w okresie, po którym pracodawca może rozwiązać taką umowę bez wcześniejszego wypowiedzenia. Osoba przebywająca na zwolnieniu elektronicznym zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń lekarza, nie powinna wykonywać pracy narażającej jej na przedłużenie choroby, oraz żadnej innej pracy zarobkowej. Powinna przebywać w miejscu wskazanym na zwolnieniu.

Źródła
https://www.zus.pl/ezla

  • Udostępnij artykuł: