1. Home
  2. Doktorzy
  3. Mariusz Musak

Lekarz Mariusz Musak

1558 Opinie
Mariusz Musak Mariusz Musak
  • 1558 poleceń lekarza
  • Gabinet On-line
  • Przyjmuje w: Pon, Wt, Sob, Czw, Ndz, Pt, Śr
  • Wystawiam recepty. Nie wystawiam zwolnień

O “Mariusz Musak”

Posiadam duże doświadczenie w udzielaniu świadczeń medycznych realizowanych za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Cechuje mnie empatia, życzliwość, zrozumienie i pozytywne nastawienie na potrzeby pacjenta.
Staram się promować u pacjentów zdrowe nawyki, skupiam się nie tylko na leczeniu objawów, lecz także zapobieganiu chorobom.

Moim zadaniem jest udzielenie pomocy doraźnej, wtedy gdy pacjent nie może dostać się na wizytę stacjonarną, a przeprowadzenie konsultacji zdalnej będzie dla pacjenta niosła korzyść szybszego powrotu do zdrowia.

Szanowni Państwo,
z uwagi na kierowanie się nade wszystkim Państwa bezpieczeństwa – nie wdrażam silnych leków przeciwbólowych ( m. in. opioidy, oksykodon), leków narkotycznych wystawianych na RPW, leków nasennych benzodiazepinowych (oraz każdych ich pochodnych), testosteronu (oraz pochodnych), silnych leków stosowanych m.in. w psychiatrii/ neurologii/ onkologii itp.

Nie honoruję na ww. leki jakichkolwiek zaświadczeń lekarskich – z uwagi na brak możliwości weryfikacji autentyczności takich dokumentów!

W przypadku wnioskowania o takie leki – NIE przysługuje zwrot środków za wykonaną konsultacje lekarską !

Opłata jest za poświęcony czas dla pacjenta!

Konsultuję tylko osoby pełnoletnie tj. po ukończeniu 18 r.ż. ! Nie konsultuję dzieci!
Nie konsultuję osób w podeszłym wieku tj. po 70 r.ż. – zalecam wizytę stacjonarną.
Nie konsultuję kobiet w ciąży – zalecam wizytę stacjonarną.
W przypadku zarejestrowania takiej wizyty – NIE przysługuje zwrot środków za wykonaną konsultacje lekarską ! Opłata jest za poświęcony czas dla pacjenta!

Pacjent zobowiązany jest zapoznać się z opisem usługi przed umówieniem konsultacji!

Umówienie konsultacji jest równoczesne z zaakceptowaniem powyższych warunków!

Oferowane usługi

Lekarz ogólny/Internista
Lekarz ogólny/Internista 2 Usługi
eRecepta - konsultacja lekarska - 89 zł Opis usługi 

Podczas e-konsultacji przeprowadzonej za pomocą środków komunikowania się na odległość tj. czat/ telefon - istnieje możliwość uzyskania JEDYNIE e-Recepty
Podczas e-konsultacji przeprowadzonej za pomocą środków komunikowania się na odległość tj. czat/ telefon - wystawiam e-Receptę jedynie na lek odpłatny na 100% (brak możliwości refundacji).

Wystawiam e-Receptę na lek zawnioskowany, wybrany uprzednio przez pacjenta tylko wtedy, gdy:

- nie ma przeciwskazań medycznych
oraz
- nie jest to lek zabroniony tj. (lek psychotropowy/ odurzający, lek wystawiany na RPW, medyczna marihuana, wszelkie inne silne leki psychiatryczne)
oraz
-podane przez pacjenta dane osobowe nie budzą wątpliwości.

Wystawiam także e-Receptę doraźną na podstawie opisanych przez pacjenta aktualnych dolegliwości - dobieram wtedy odpowiedni lek, który wdrażany jest do czasu udania się przez pacjenta na wizytę stacjonarną!
Nie wdrażam silnych leków przeciwbólowych, narkotycznych, leków stosowanych w psychiatrii/ neurologii/ onkologii.

Przedłużam e-receptę na leki przyjmowane na stałe z WYJĄTKIEM (jeśli nie ma przeciwskazań medycznych oraz nie jest lekiem zabronionym (lek psychotropowy/ odurzający, lek wystawiany na RPW, medyczna marihuana, wszelkie silne leki psychiatryczne).

Z uwagi na kierowanie się nade wszystkim Państwa bezpieczeństwa - nie honoruję zaświadczeń lekarskich – z uwagi na brak możliwości weryfikacji autentyczności takich dokumentów poprzez środki komunikowania się na odległość!

W trakcie konsultacji wystawiam:
Max 3 różne leki (po max 3 opakowania) w ramach jednej wizyty - z wyjątkiem leków silnych! Każdorazowo podejmuje decyzję o dawce, ilości tabl. i opakowaniu!

NIE wystawiam e-recept na leki:

- o działaniu narkotycznym ( w tym medycznej marihuany),
- psychoaktywnych/ odurzających,
- nasennych benzodiazepinowych (oraz każdych ich pochodnych),
- testosteronu (i pochodnych),
- jakichkolwiek przeznaczonych do iniekcji (wstrzykiwań)/ infuzji.

W przypadku wnioskowania o takie leki - NIE przysługuje zwrot środków za wykonaną konsultacje lekarską ! Opłata jest za poświęcony czas dla pacjenta.

Mogę odmówić wydania każdej e-recepty w przypadku, gdy istnieją przeciwskazania lekarskie w tym zakresie (np. ciąża) bądź podejrzenia braku wiarygodności co do pacjenta lub zgłaszanych dolegliwości!

Konsultuję tylko osoby pełnoletnie tj. po ukończeniu 18 r.ż. !
Nie konsultuję osób w podeszłym wieku tj. po 70 r.ż.
NIE przysługuje zwrot środków za odmowę konsultacji ww. osób. Opłata jest za poświęcony czas dla pacjenta!

UWAGA !
Pacjent zobowiązany jest zapoznać się z opisem usługi przed umówieniem konsultacji! Umówienie konsultacji jest równoczesne z zaakceptowaniem powyższych warunków.

Kontynuacja antykoncepcji - e-Recepta - 59 zł Opis usługi 

Szanownie Panie,

podczas e-konsultacji przeprowadzonej za pomocą środków komunikowania się na odległość tj. czat/ telefon - wystawiam e-Receptę jedynie na lek ANTYKONCEPCYJNY odpłatny na 100% (brak możliwości refundacji).

Przedłużam tylko dotychczas stosowaną antykoncepcję (krążki, plastry, tabletki)!

Konsultacja dotyczy tylko kobiet!

NIE przysługuje zwrot środków za odmowę wystawienia e-recepty w przypadku ujawienia przeciwskazań medycznych bądź wątpliwości co do wiarygodności podanych danych osobowych, a także w przypadku, gdy na wizytę zapisze się mężczyzna.
Opłata jest za poświęcony czas dla pacjentki!

Konsultuję tylko kobiety pełnoletnie tj. po ukończeniu 18 r.ż. !
Nie konsultuję kobiet w wieku tj. po 60 r.ż. - tutaj zalecam tylko wizytę stacjonarną!
NIE przysługuje zwrot środków za odmowę konsultacji ww. osób. Opłata jest za poświęcony czas dla pacjentki!

Pacjentka zobowiązana jest zapoznać się z opisem usługi przed umówieniem konsultacji! Umówienie konsultacji jest równoczesne z zaakceptowaniem powyższych warunków.

Doświadczenie

  • Lekarz stażysta ( 2020 - 2021 ) 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie

Edukacja

  • Lekarz ( 2023 - 2023 ) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

“Mariusz Musak” odpowiedzi lekarza

Brak udzielonych porad

Artykuły

Lekarz nie publikował jeszcze artykułu.
  • Udostępnij profil: