1. Home
  2. Forum Zdrowia
  3. Mri głowy ognisko w płacie ciemieniowym

Data dodania:

Czy to coś groźnego, wizyta u neurologa dopiero za miesiąc proszę o interpretacje. Badanie wykonano w sekwencjach SE , FSE w czasach: T1- , T2-zależnych, FLAIR, DRIVE, DWI+ADC w
trzech płaszczyznach, bez dożylnego podania środka kontrastowego, zgodnie ze skierowaniem.
W prawym płacie ciemieniowym w przykomorowej istocie pojedyncze drobne ognisko wielkości 6mm
hyperintensywne w T2 i PD i FLAIR, bez cech obrzęku – zmiana niespecyficzna, malformacja naczyniowa
? -do kontroli..
Poza tym struktury mózgowia bez innych zmian ogniskowych.
Bez cech restrykcji w DWI.
Układ komorowy symetryczny, bez przemieszczeń, nieposzerzony.
Struktury tylnej jamy czaszki, okolica kątów mostowo – móżdżkowych oraz obustronnie nerwy słuchowe
bez zmian patologicznych.

Uzyskaj odpowiedź i opinię

Zadaj pytanie i otrzymaj bezpłatną odpowiedź lekarza

Masz pytanie dotyczące zdrowia, choroby lub innego problemu, zostaw pytanie BEZPŁATNIE dla lekarzy na forum zdrowia

Formularz zdrowia