1. Home
  2. Forum Zdrowia
  3. MRI głowy i ogniska uwapnienia

Data dodania:

Dzień dobry,czy wynik MRI głowy jest w normie i czy zmiany uwapnione to jakaś patologia? Prawidłowa intensywność sygnału istoty szarej i białej oraz morfologia struktur nad- i podnamiotowych mózgowia. Po dożylnym podaniu kontrastu nie uwidoczniono ognisk patologicznego wzmocnienia sygnału.W obrazach SWI i T2-zal dwie nisko- i bez sygnałowe struktury w łączności z sierpem mózgu wlk.7mm i 5mm – zmiany uwapnione, nie ulegają wzmocnieniu.Przysadka mózgowa niepowiększona, położona wewnątrzsiodłowo. Struktury nadsiodłowe niepogrubiałe, nieuciśnięte.Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny, nieprzemieszczony.Przestrzeń podpajęczynówkowa szerokości w granicach normy.

Uzyskaj odpowiedź i opinię

Zadaj pytanie i otrzymaj bezpłatną odpowiedź lekarza

Masz pytanie dotyczące zdrowia, choroby lub innego problemu, zostaw pytanie BEZPŁATNIE dla lekarzy na forum zdrowia

Formularz zdrowia