1. Home
  2. Artykuły lekarzy
  3. Endarterektomia – czym jest ten zabieg?

Endarterektomia – czym jest ten zabieg?

Endarterektomia to chirurgiczny zabieg, który przychodzi z pomocą, gdy w naszych naczyniach krwionośnych pojawiają się niebezpieczne zatory. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, dlaczego czasem staje się ona niezbędna, jakie sygnały wysyła nasze ciało, mówiąc “czas na endarterektomię”, oraz jak przygotować się do tego zabiegu.

Przyczyny przeprowadzania endarterektomii

Endarterektomia jest procedurą chirurgiczną, która ma na celu usunięcie blaszki miażdżycowej z tętnic, co jest niezbędne do przywrócenia prawidłowego przepływu krwi i zapobiegania poważnym powikłaniom zdrowotnym. Przeprowadza się ją głównie w przypadku zwężenia tętnic szyjnych, które może prowadzić do udaru mózgu, czy też w sytuacji, gdy konieczna jest interwencja w tętnicach obwodowych, aby zapobiec niedokrwieniu kończyn. Zabieg ten jest zalecany przez hipertensjologa, gdy u pacjenta stwierdzono znaczne zwężenie tętnic, a inne metody leczenia, takie jak zmiana stylu życia czy farmakoterapia, nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Kiedy endarterektomia jest konieczna?

Decyzja o przeprowadzeniu endarterektomii często wynika z zaawansowanego stopnia zwężenia tętnic, co może prowadzić do poważnych komplikacji, takich jak udar mózgu. Ważne jest, aby zrozumieć, że endarterektomia jest zalecana, gdy ryzyko wystąpienia udaru w wyniku nieleczonego zwężenia jest większe niż ryzyko związane z samym zabiegiem.

Analiza ryzyka i korzyści jest zatem niezbędna przed podjęciem decyzji o endarterektomii. W świetle badań klinicznych, pacjenci z wysokim stopniem zwężenia tętnic, którzy przeszli ten zabieg, wykazali znaczące zmniejszenie ryzyka udaru w porównaniu z tymi, którzy byli leczeni mniej inwazyjnymi metodami. To podkreśla znaczenie indywidualnej oceny stanu pacjenta oraz potencjalnych korzyści płynących z zabiegu, co jest decydujące dla zapewnienia najlepszych możliwych wyników leczenia.

Przygotowanie do zabiegu endarterektomii

Adekwatne przygotowanie do operacji jest niezbędne dla zapewnienia jej skuteczności oraz minimalizacji ryzyka powikłań. Przed przystąpieniem do zabiegu, pacjent powinien przejść przez kilka ważnych etapów:

  1. Konsultacja z lekarzem – szczegółowy wywiad medyczny oraz badanie fizykalne, mające na celu ocenę ogólnego stanu zdrowia i ustalenie, czy pacjent jest dobrym kandydatem do zabiegu.
  2. Badania diagnostyczne – zazwyczaj obejmują badania krwi, EKG, a czasem dodatkowe badania obrazowe, takie jak USG tętnic, które pomagają ocenić stopień zwężenia naczyń.
  3. Przerwanie przyjmowania niektórych leków – lekarz może zalecić tymczasowe zaprzestanie przyjmowania leków, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia podczas operacji, np. leki przeciwzakrzepowe czy niektóre leki przeciwbólowe.
  4. Przygotowanie psychiczne – rozmowy z lekarzem lub psychologiem mogą pomóc w zmniejszeniu stresu związanego z operacją i lepiej przygotować pacjenta do zabiegu.

Jak przebiega endarterektomia – krok po kroku

Realizacja zabiegu endarterektomii rozpoczyna się od dokładnej diagnostyki, mającej na celu ocenę stanu naczyń krwionośnych pacjenta. Wykorzystuje się do tego celu zaawansowane metody obrazowania, takie jak ultrasonografia dopplerowska, angiografia, czy tomografia komputerowa. Te badania pozwalają na precyzyjne zlokalizowanie zwężenia oraz ocenę jego rozmiarów i charakteru, co jest niezbędne do zaplanowania skutecznego zabiegu.

Następnie, w trakcie samej operacji, pacjent znajduje się pod wpływem znieczulenia ogólnego lub miejscowego, w zależności od lokalizacji i skomplikowania zabiegu. Chirurg wykonuje nacięcie w okolicy dotkniętej chorobą naczynia, aby uzyskać dostęp do miejsca zwężenia. Usunięcie blaszki miażdżycowej i wszelkich zatorów z naczynia krwionośnego pozwala na przywrócenie prawidłowego przepływu krwi, co jest głównym celem endarterektomii.

Po zakończeniu operacji, pacjent pozostaje pod ścisłą obserwacją w celu monitorowania funkcji życiowych i zapobiegania ewentualnym powikłaniom. Okres rekonwalescencji może różnić się w zależności od indywidualnych uwarunkowań, jednak zazwyczaj obejmuje stosowanie leków przeciwzakrzepowych, kontrolę ciśnienia krwi oraz stopniowy powrót do codziennych aktywności.

Oczekiwania po zabiegu endarterektomii

Pacjenci poddający się endarterektomii często zastanawiają się, jakie będą efekty po operacji. Oczekuje się poprawy przepływu krwi w dotkniętym obszarze, co może znacząco zmniejszyć ryzyko wystąpienia udaru mózgu lub innych powikłań związanych z chorobami układu krążenia. 

Porównanie wyników przed i po zabiegu często ukazuje znaczące ulepszenia. Na przykład, badania wykazały, że pacjenci po endarterektomii tętnic szyjnych doświadczają znacznie mniejszego ryzyka udaru mózgu w porównaniu do tych, którzy otrzymali tylko leczenie farmakologiczne. 

Ważnym aspektem po operacji jest również przestrzeganie zaleceń dotyczących zmiany stylu życia. Obejmuje to zdrową dietę, regularne ćwiczenia, unikanie palenia tytoniu i ograniczenie spożycia alkoholu. Takie działania wspomagają utrzymanie dobrego stanu naczyń krwionośnych i mogą zapobiegać dalszym problemom zdrowotnym.

Możliwe powikłania i ryzyko związane z endarterektomią

Przeprowadzenie endarterektomii, podobnie jak każda interwencja chirurgiczna, wiąże się z określonym ryzykiem wystąpienia powikłań. Specjaliści zwracają uwagę na możliwość wystąpienia krwawień, zakażeń, a także uszkodzenia nerwów w trakcie operacji. 

Doświadczeni lekarze podkreślają również znaczenie odpowiedniego przygotowania do zabiegu oraz przestrzegania zaleceń pooperacyjnych jako sposobu na minimalizację ryzyka powikłań. Należy pamiętać, że optymalne wyniki leczenia są możliwe tylko przy współpracy pacjenta z zespołem medycznym, co obejmuje zarówno przygotowanie do operacji, jak i okres rekonwalescencji.

Zaobserwuj nas

  • Udostępnij artykuł: