1. Home
  2. Artykuły lekarzy
  3. Tłumaczenia medyczne online historii choroby: wypis ze szpitala, zwolnienie lekarskie, recepta

Tłumaczenia medyczne online historii choroby: wypis ze szpitala, zwolnienie lekarskie, recepta

Profesjonalne tłumaczenie wyników badań medycznych możesz zamówić przez Internet w biurze tłumaczeń. W specjalistycznych firmach parających się sztuką translacji, takich jak Best Text, tłumaczami dokumentacji medycznej są przeważnie lekarze medycyny ludzkiej lub inni specjaliści, np. diagności laboratoryjni, z biegłą znajomością języków obcych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu, który stanowi rozwinięcie tego zagadnienia.

Szybkie tłumaczenia medyczne przez Internet

Członkowie rodzin i inni opiekunowie ciężko chorych na raka pacjentów w celu ratowania zdrowia i życia swoich podopiecznych dość często decydują się na zastosowanie nowatorskich terapii alternatywnych poza granicami kraju, np. w Niemczech bądź w USA. Jako że upływający czas odgrywa wówczas kluczową rolę, skłonni są dopłacić za usługę wykonaną na cito, czyli w trybie pilnym. Aby przeprowadzić leczenie zagraniczne, najpierw konieczne jest wykonanie tłumaczenia dokumentacji medycznej pacjenta onkologicznego, aby lekarze oraz inni specjaliści służby zdrowia poza granicami Polski byli w stanie szczegółowo przeanalizować dany przypadek medyczny, czyli historię choroby. W skład dokumentów przedkładanych do tłumaczenia medycznego w biurze tłumaczeń specjalistycznych, takich jak Best Text (odnośnik do strony: https://besttext.pl/services/tlumaczenia-medyczne/), znajdują się zazwyczaj: wypis ze szpitala lub kliniki z epikryzą i kompletem wyników badań lekarskich, tzn. wynikami wywiadu, badań obrazowych i laboratoryjnych. Tłumaczenie karty informacyjnej leczenia szpitalnego bądź kilku tego typu dokumentów wchodzących w skład całej historii leczenia, jest podstawowym kryterium przyjęcia na zagraniczne oddziały onkologiczne.

Z racji tego, że hospitalizacji pacjenta mogło być jak dotąd kilka, gdyż np. pacjent przeszedł kilka cyklów radio- i chemioterapii oraz zabieg chirurgiczny resekcji guza, ważne jest dokładne skompletowanie i chronologiczne zestawienie wszystkich potrzebnych „papierów medycznych„.

Tłumacz medyczny odpowiedzialny za tłumaczenie historii choroby

Zatrudniany przez firmę tłumaczeniową tłumacz medyczny to osoba odpowiedzialna za sporządzenie profesjonalnego tłumaczenia tekstu medycznego. W Polsce przeważnie jest lekarzem biegle władającym dwoma językami, w tym jednym europejskim językiem obcym i językiem polskim. Zazwyczaj tłumaczami medycznymi stają się pasjonaci medycyny po studiach kierunkowych ze znajomością języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, niderlandzkiego lub hiszpańskiego. Każdy tłumacz medyczny powinien z największą dbałością wykonywać swoją pracę tak, aby unikać pominięć, przekłamań, a czasem nawet sprostować błąd rzeczowy, literowy czy liczbowy znaleziony w oryginalnym pliku przedłożonym mu do tłumaczenia. Tym samym tłumacz medyczny staje się również interpretatorem, podobnie jak tłumacz literatury pięknej, jakkolwiek od tłumacza książek (beletrystyki) różni się tym, że treść jest dla niego (i pacjenta!) ważniejsza niż forma. Dlatego też po zakończeniu wykonywania tłumaczenia dokumentów medycznych każdy profesjonalny tłumacz medyczny online wie, iż zobowiązany jest dokonać autoanalizy i autokorekty tłumaczenia historii choroby (odnośnik: https://besttext.pl/tlumaczenie-historii-choroby-rak-tlumacz-medyczny-przysiegly/). Tylko wówczas może uniknąć pomyłek, zważywszy że „Mylić się jest rzeczą ludzką”, czyli „double check” powinien stać się standardem etyki zawodowej.

Tłumaczenie wypisu ze szpitala, tj. karty informacyjnej leczenia szpitalnego

Rzetelne, pilne tłumaczenie dokumentacji dotychczasowego leczenia polega na zrozumieniu oficjalnych skrótów i akronimów medycznych, a czasem nawet własnych skrótów myślowych lekarzy. Są to np. w dokumencie z polskiego szpitala przedłożonym do tłumaczenia na  j. angielski: „neo” = „neoplasm” (nowotwór), „meta” = „metastases” (przerzuty, ogniska metastatyczne), CT = TK (computed tomography = tomografia komputerowa, badanie obrazowe wykorzystujące skanowanie warstwowe promieniami X).

Tłumacz medyczny odpowiedzialny za tłumaczenie wypisu ze szpitala lub kilku kart informacyjnych leczenia szpitalnego, powinien mieć na uwadze ww. niuanse, rozumiejąc m .in., iż polskie akronimy, czyli skrótowce, w tłumaczeniu na język angielski czasem należy odpowiednio modyfikować, gdyż OB (opad krwinek czerwonych po 1 godzinie, wskaźnik stanu zapalnego) to po angielsku nie OB, lecz ESR (erytrocyte sedimentation rate). Skądinąd w większości przypadków akronimy występujące w polskiej diagnostyce laboratoryjnej zostały zapożyczone z języka angielskiego i są kalkami językowymi, zatem trzeba wiedzieć, które z nich mają nasze rdzenne, polskie pochodzenie lub po prostu polski odpowiednik, a które należy zwyczajnie przepisać w nie zmienionej formie. Bezspornie – profesjonalny tłumacz medyczny online nie powinien ich automatycznie, bezrefleksyjnie kopiować do pliku wynikowego.

Przysięgłe tłumaczenie zwolnienia lekarskiego

Oprócz medycznych tłumaczeń zwykłych „do lekarza”, pacjentom czasem potrzebne są tłumaczenia przysięgłe ich dokumentów. Jeśli pacjent choruje na chorobę onkologiczną, psychiczną bądź inną, która uniemożliwia mu okresową aktywność zawodową, a jest zatrudniony u zagranicznego pracodawcy w NiemczechHolandiiAngliiNorwegii etc., może potrzebować tłumaczenia przysięgłego zwolnienia lekarskiego. Tutaj z pomocą przyjdzie mu tłumacz przysięgły specjalizujący się w przekładzie medycznym lub biuro tłumaczeń zatrudniające parę tłumaczy (tłumacza medycznego i tłumacza przysięgłego), którzy wchodząc ze sobą w kooperatywę są w stanie wykonać wysokiej jakości przekład poświadczony z poprawnym tłumaczeniem jednostki chorobowej wg statystycznej klasyfikacji chorób (kody ICD 10, np. F20.0 schizofrenia paranoidalna = paranoid schizophrenia), dodaniem do tłumaczenia międzynarodowych (łacińskich lub angielskich) nazw substancji czynnych leków, które występują w oryginalnym dokumencie pod postacią handlowych nazw preparatów. Ważne są tutaj odpowiednie tłumaczenia rozpoznania i dawkowania leków.

Przysięgłe tłumaczenie recepty na język angielski

Pisemne tłumaczenie przysięgłe recepty może być wymagane podczas lotniczej kontroli celnej np. w Turcji bądź innych krajach arabskich, gdy turysta przewozi leki psychotropowe bądź inne leki wydawane na receptę (Rx) na użytek własny, w celu kontynuacji swojej terapii. Aby spokojnie przejść kontrolę celną, powinien okazać celnikom tłumaczenie recepty na język angielski, co stanowi wystarczający dowód, iż jest uprawniony do posiadania przy sobie tychże leków, a nie zamierza nimi handlować ani przemycać produktów farmaceutycznych.

W podsumowaniu warto nadmienić, iż przysięgłe tłumaczenia medyczne są wymagane przed urzędnikami państwowymi, organami ścigania (policja, prokuratura) oraz przed sądami.

Stopka autorska: Daniel Korcz, mgr biotechnologii, certyfikowany tłumacz medyczny przy Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie, właściciel biura tłumaczeń specjalistycznych Best Text

Zaobserwuj nas

  • Udostępnij artykuł: