1. Home
  2. Artykuły lekarzy
  3. Nowe rozporządzenia: Zgłaszanie chorób zakaźnych do sanepidu od sierpnia

Nowe rozporządzenia: Zgłaszanie chorób zakaźnych do sanepidu od sierpnia

Nowe rozporządzenia: Zgłaszanie chorób zakaźnych do sanepidu od sierpnia

Od 4 sierpnia wprowadzane są zmiany w zgłaszaniu chorób zakaźnych do sanepidu, zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra zdrowia. Przepisy zobowiązują do przekazywania Inspekcji Sanitarnej danych dotyczących wyników leczenia lub informacji o braku nosicielstwa u osób, które wyzdrowiały z choroby zakaźnej.

Przeczytaj również: 10 prostych kroków do zdrowszego serca: Jak zapobiegać chorobom?

Nowe przepisy dotyczące zgłaszania chorób zakaźnych

Nowe przepisy dotyczące zgłaszania chorób zakaźnych

Rozporządzenie, które zostało ogłoszone, definiuje listę infekcji i chorób zakaźnych, które wymagają przekazania informacji o wynikach leczenia lub braku nosicielstwa po wyzdrowieniu. Obowiązek zgłaszania obejmuje takie choroby jak błonica, dur brzuszny, dury rzekome A, B i C, oraz ostre nagminne porażenie dziecięce. Rozporządzenie nie definiuje jednak procedur medycznych stosowanych wobec pacjenta, a jedynie określa zakres danych i terminy ich przekazania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wykaz chorób objętych nowym rozporządzeniem

Rozporządzenie opublikowane 20 lipca precyzuje listę zakażeń i chorób zakaźnych, które są objęte obowiązkiem zgłaszania danych o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa po wyzdrowieniu. Przepisy określają zakres tych danych, okoliczności, termin i sposób ich przekazania, a także państwowego inspektora sanitarnego odpowiedzialnego za ich odbiór.

Zgodnie z rozporządzeniem, obowiązek zgłaszania wyników leczenia lub braku nosicielstwa po wyzdrowieniu obejmuje następujące infekcje i choroby zakaźne:

  • Błonica,
  • Cholera,
  • Dur brzuszny,
  • Dury rzekome A, B i C,
  • Ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis).

Uzasadnienie Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia, w uzasadnieniu do rozporządzenia, podkreśliło, że błonica i ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) są chorobami zakaźnymi, które zostały wyeliminowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzięki obowiązkowym szczepieniom. Również dur brzuszny został praktycznie wyeliminowany w wyniku masowej akcji szczepień w latach 1964-1975. Nie odnotowano również przypadków durów rzekomych A, B i C oraz cholery.

Sanepid a zgłaszanie chorób zakaźnych

Ministerstwo Zdrowia przyznało, że „szpitalne leczenie specjalistyczne i opieka medyczna, które prowadzą do ustąpienia ostrych objawów tych chorób zakaźnych, umożliwiają kontynuowanie leczenia i rehabilitację w domu”. Jednak w przypadku niektórych chorób zakaźnych, nawet po zakończeniu leczenia szpitalnego i ustąpieniu objawów, nosicielstwo patogenu może nie zostać wyeliminowane.

Rozporządzenie a procedury medyczne

W dokumencie czytamy, że rozporządzenie nie określa zasad postępowania medycznego wobec pacjenta. Decyzje dotyczące zakresu, rodzaju i terminów wykonywanych badań mikrobiologicznych pozostają w gestii lekarzy. Rozporządzenie precyzuje jedynie, jakie informacje o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa po wyzdrowieniu muszą być przekazane do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Pełna treść rozporządzenia jest dostępna w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobacz też: Nerwica – objawy, rodzaje, leczenie

Zaobserwuj nas

Zobacz też: Ciśnienie atmosferyczne a ból głowy

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

  • Udostępnij artykuł: