1. Home
 2. Astma

Astma – poradnik dla pacjenta

Astma to przewlekła choroba układu oddechowego, charakteryzująca się napadami duszności, świszczącym oddechem i uczuciem ucisku w klatce piersiowej. Jest wynikiem przewlekłego stanu zapalnego dróg oddechowych, co prowadzi do ich nadmiernej reaktywności na różne czynniki wyzwalające.

astma

Jeśli zmagasz się z astmą, właściwe leczenie jest kluczowe do utrzymania jakości życia i minimalizowania objawów.

Umów się ze specjalistą, aby opracować indywidualny plan leczenia dostosowany do Twoich potrzeb i stopnia zaawansowania choroby.

Astma - objawy

Objawy astmy mogą różnić się intensywnością od lekkich do ciężkich i mogą pojawiać się sporadycznie lub być obecne na co dzień. Oto lista najczęstszych objawów astmy:

 • Świszczący oddech, szczególnie podczas wydechu.
 • Kaszel, który może nasilać się w nocy lub wczesnym rankiem.
 • Trudności w oddychaniu lub szybkie męczenie się podczas aktywności fizycznej.
 • Uczucie ucisku lub bólu w klatce piersiowej.
 • Krótki oddech lub szybkie oddychanie.
 • Trudności z zasypianiem spowodowane problemami z oddychaniem, kaszlem lub świszczącym oddechem.
 • Zwiększona częstość i intensywność objawów po ekspozycji na alergeny lub czynniki drażniące, takie jak dym tytoniowy, zimne powietrze, chemikalia lub intensywny wysiłek.
 • Napady duszności, które mogą wymagać natychmiastowej pomocy medycznej.

Zarejestruj wizytę u pulmonologa

Jeśli zauważasz u siebie objawy mogące wskazywać na astmę, takie jak świszczący oddech, trudności w oddychaniu, kaszel czy uczucie ucisku w klatce piersiowej, nie zwlekaj z konsultacją lekarską. Wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie są kluczowe dla skutecznej kontroli astmy i zapobiegania jej nasileniu.

Portal eDoktorzy umożliwia łatwe umówienie się na wizytę z doświadczonymi specjalistami w dziedzinie chorób płuc, którzy posiadają zaufanie i doświadczenie w diagnozowaniu oraz leczeniu astmy. Nasza baza kwalifikowanych lekarzy zapewnia dostęp do najwyższej jakości opieki medycznej, umożliwiając szybkie i efektywne rozpoczęcie leczenia, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania dobrej jakości życia i zdrowia. 

Co to jest astma?

Astma to przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych, charakteryzująca się okresowymi epizodami zwężenia dróg oddechowych, co prowadzi do trudności w oddychaniu, świszczącego oddechu, uczucia ucisku w klatce piersiowej oraz kaszlu. Zapalenie sprawia, że drogi oddechowe stają się nadmiernie wrażliwe na różne czynniki wyzwalające, takie jak alergeny, zanieczyszczenie powietrza, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny, co może nasilać objawy.

Chociaż astmy nie można całkowicie wyleczyć, odpowiednie leczenie pozwala na kontrolę objawów i zapobieganie nagłym atakom astmy, umożliwiając osobom zmagającym się z tą chorobą prowadzenie aktywnego i zdrowego życia.

Jak wyglądają początki astmy?

Początki astmy mogą być subtelne i stopniowo nasilać się z czasem, co utrudnia ich wczesne rozpoznanie. Pierwsze objawy często przypominają typowe dolegliwości, takie jak sporadyczny kaszel, szczególnie w nocy lub wczesnym rankiem, lekkie świszczące oddechy podczas wysiłku fizycznego lub w reakcji na ekspozycję na alergeny. Może pojawić się również uczucie ucisku w klatce piersiowej lub trudności z głębokim oddychaniem. U niektórych osób początkowe symptomy są łatwe do zignorowania, ponieważ mogą pojawiać się okazjonalnie i nie wydają się poważne.

W miarę postępu choroby, objawy stają się bardziej wyraźne i mogą zacząć bardziej wpływać na codzienne życie, co skłania do poszukiwania pomocy medycznej. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia są kluczowe dla efektywnej kontroli astmy i zapobiegania jej pogłębianiu.

Jakie są najczęstsze przyczyny astmy?

Astma objawy
 • Genetyka: Historia rodzinnego występowania astmy i alergii może zwiększać ryzyko rozwoju astmy.
 • Infekcje dróg oddechowych w dzieciństwie: Częste infekcje wirusowe, zwłaszcza w młodym wieku, mogą przyczyniać się do rozwoju astmy.
 • Ekspozycja na alergeny: Kontakt z alergenami, takimi jak roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt, pleśnie, pyłki, może wywołać astmę u osób predysponowanych.
 • Zanieczyszczenie powietrza: Długotrwała ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza, dym tytoniowy, spaliny samochodowe może zwiększać ryzyko astmy.
 • Ekspozycja na substancje drażniące w miejscu pracy: Chemikalia używane w rolnictwie, fryzjerstwie, budownictwie i innych branżach mogą wywołać astmę zawodową.
 • Otyłość: Wysoki indeks masy ciała (BMI) jest związany z wyższym ryzykiem rozwoju astmy.
 • Stres i emocje: Intensywne emocje i stres mogą nasilać objawy astmy u niektórych osób.

Jak leczyć astmę?

Leczenie astmy koncentruje się na kontrolowaniu objawów i zapobieganiu atakom astmy, aby umożliwić pacjentom prowadzenie aktywnego życia. Podstawą terapii jest stosowanie leków przeciwzapalnych, takich jak kortykosteroidy inhalacyjne, które zmniejszają stan zapalny i nadwrażliwość dróg oddechowych. Dodatkowo, w razie potrzeby, stosuje się leki rozszerzające oskrzela, np. β2-agonistów krótko i długo działających, aby szybko ulżyć w objawach i kontrolować przewlekłe symptomy. Plan leczenia jest zawsze indywidualnie dostosowany do ciężkości astmy, częstotliwości objawów oraz specyficznych potrzeb pacjenta i może obejmować:

 1. Regularne stosowanie leków kontrolujących – aby utrzymać astmę pod kontrolą na co dzień.
 2. Leki doraźne (ratunkowe) – do szybkiego łagodzenia objawów w przypadku ataku astmy.
 3. Unikanie czynników wyzwalających – identyfikacja i unikanie alergenów lub substancji drażniących, które mogą wywoływać objawy.
 4. Plan działania w przypadku astmy – opracowanie pisemnego planu działania, który pomaga w monitorowaniu objawów i określa, jakie kroki podjąć w przypadku zaostrzenia astmy.
 5. Edukacja pacjenta – nauka o astmie, prawidłowym stosowaniu inhalatorów i zarządzaniu chorobą.

Regularne wizyty u lekarza są kluczowe dla monitorowania skuteczności leczenia i dostosowywania planu terapeutycznego w miarę potrzeb. Zarządzanie astmą jest procesem ciągłym, który wymaga zaangażowania zarówno ze strony pacjenta, jak i zespołu opieki zdrowotnej. 

Czy astma jest uleczalna?

Astma jest chorobą przewlekłą, na którą obecnie nie ma ostatecznego lekarstwa. Jednak dzięki odpowiedniemu leczeniu i zarządzaniu, większość osób z astmą może prowadzić aktywne i zdrowe życie. Kluczem do skutecznej kontroli astmy jest indywidualnie dostosowany plan leczenia, który obejmuje regularne stosowanie przepisanych leków, unikanie czynników wyzwalających i monitorowanie objawów.

Chociaż astma może wpływać na jakość życia, odpowiednie strategie zarządzania pozwalają na minimalizację objawów i ograniczenie ryzyka poważnych ataków astmy. Wciąż trwają badania nad nowymi metodami leczenia, które w przyszłości mogą zaoferować nowe możliwości dla osób zmagających się z tą chorobą.

Czy astma jest groźna?

Astma może być chorobą poważną i potencjalnie zagrażającą życiu, zwłaszcza jeśli nie jest właściwie leczona i kontrolowana. Niekontrolowana astma może prowadzić do częstych i ciężkich ataków astmy, które wymagają pilnej interwencji medycznej. Takie zaostrzenia mogą znacząco wpływać na jakość życia, ograniczając codzienne aktywności i prowadząc do częstych wizyt w szpitalu.

W skrajnych przypadkach, bardzo ciężkie ataki astmy, znane jako status asthmaticus, mogą nie reagować na standardowe leczenie i wymagać intensywnej opieki medycznej. Takie sytuacje są zagrażające życiu i wymagają natychmiastowego leczenia.

Jednak z odpowiednią opieką, edukacją i planem leczenia, większość osób z astmą może skutecznie kontrolować swoją chorobę i prowadzić pełne życie. Kluczem do uniknięcia poważnych komplikacji jest wczesne rozpoznanie, regularne stosowanie przepisanych leków, unikanie znanych czynników wyzwalających i ścisła współpraca z lekarzem prowadzącym w celu dostosowania leczenia do zmieniających się potrzeb.

Najczęstsze pytania naszych pacjentów o astmę

Tak, astma może mieć podłoże genetyczne. Jeśli w rodzinie występują przypadki astmy lub alergii, ryzyko rozwoju astmy jest wyższe. Jednak nie jest to jedyny czynnik; środowisko i styl życia również odgrywają ważną rolę.

Tak, osoby z astmą mogą i powinny uprawiać sport, ponieważ regularna aktywność fizyczna poprawia funkcję płuc i ogólną kondycję. Ważne jest, aby wybrać odpowiednią formę aktywności i stosować się do zaleceń lekarza, a także mieć przy sobie leki ratunkowe.

U niektórych dzieci objawy astmy mogą się zmniejszyć lub całkowicie zniknąć z wiekiem, jednak astma często pozostaje chorobą przewlekłą. U dorosłych astma zwykle wymaga stałego leczenia i monitorowania.

Ataki astmy mogą być wywołane przez alergeny (np. pyłki, sierść zwierząt, roztocza), zanieczyszczenie powietrza, dym tytoniowy, infekcje dróg oddechowych, wysiłek fizyczny, stres emocjonalny, zmiany pogody i niektóre leki.

Nie, astma nie jest chorobą zakaźną i nie można się nią zarazić od innej osoby. Jest to choroba przewlekła dotycząca dróg oddechowych i nie jest przenoszona drogą kontaktową.

Inhalatory z lekami długodziałającymi powinny być stosowane regularnie, zgodnie z zaleceniami lekarza, nawet jeśli nie występują objawy. Inhalatory ratunkowe, zawierające leki szybko rozszerzające oskrzela, używa się w przypadku nagłego zaostrzenia objawów. Ważne jest przestrzeganie planu leczenia ustalonego przez lekarza.

Okiem doktora Artykuły medyczne o astmie

Dowiedź się czegoś z ciekawych informacji medycznych pisanych przez lekarzy.