1. Home
 2. Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera – poradnik dla pacjenta

Choroba Alzheimera to postępujące zaburzenie neurodegeneracyjne, które prowadzi do stopniowej utraty pamięci i zdolności poznawczych. Jest to najczęstsza przyczyna demencji u osób starszych, znacząco wpływając na ich samodzielność i jakość życia.

Choroba Alzheimera ICD-10

Jeśli Twój bliski zmaga się z chorobą Alzheimera właściwe leczenie jest kluczowe do utrzymania jakości życia i minimalizowania objawów.

Umów się ze specjalistą, aby opracować indywidualny plan leczenia dostosowany do Twoich potrzeb i stopnia zaawansowania choroby.

Jakie są pierwsze objawy choroby Alzheimera?

Pierwsze objawy Alzheimera mogą być subtelne i stopniowo nasilają się w miarę postępu choroby. Do wczesnych sygnałów zalicza się:

czy chory na alzheimera wie, że jest chory
 • Zapominanie o niedawno zdobytych informacjach, co może objawiać się trudnościami z zapamiętywaniem nowych nazwisk, dat czy umówionych spotkań.
 • Trudności z wykonywaniem codziennych czynności, takich jak obsługa urządzeń domowych, gotowanie czy prowadzenie pojazdu.
 • Problemy z mową i pismem, w tym trudności z dobieraniem słów i utrzymaniem płynności wypowiedzi.
 • Zagubienie w czasie i przestrzeni, w tym niepamięć o dniu tygodnia, dacie lub trudności z orientacją w znanych miejscach.
 • Zmniejszenie zdolności podejmowania decyzji, co może objawiać się niestosownym ubiorem w stosunku do pogody czy zaniedbywaniem higieny osobistej.
 • Utrata przedmiotów i niezdolność do odzyskania ich, co często prowadzi do oskarżeń innych o kradzież.
 • Zmiany w nastroju i osobowości, takie jak apatia, depresja, drażliwość, lęk, podejrzliwość lub agresja.
 • Unikanie towarzystwa i aktywności społecznych, które wcześniej sprawiały przyjemność.

Zarejestruj wizytę u neurologa.

Jeśli dostrzegasz u siebie lub bliskich symptomy sugerujące chorobę Alzheimera, takie jak problemy z pamięcią czy zmiany zachowania, nie zwlekaj z poszukiwaniem pomocy medycznej. Wczesna diagnoza jest kluczowa dla lepszego zarządzania chorobą i jakości życia.

Portal eDoktorzy ułatwia umówienie się na wizytę z neurologami i geriatrami specjalizującymi się w leczeniu Alzheimera. Dostęp do naszej bazy specjalistów gwarantuje szybką i skuteczną opiekę, wspierając pacjentów i ich rodziny w walce z chorobą.

Po czym poznać, że ma się nadciśnienie tętnicze?

Osoba chora na Alzheimera może wykazywać różnorodne zachowania, które zmieniają się w miarę postępu choroby. We wczesnych etapach najbardziej widoczne mogą być problemy z pamięcią krótkotrwałą, trudności w zapamiętywaniu nowych informacji, pogorszenie zdolności do planowania i organizacji codziennych czynności.

W miarę rozwoju choroby, mogą pojawić się zmiany w zachowaniu i osobowości, w tym apatia, drażliwość, agresja lub lęk. Osoby cierpiące na Alzheimera mogą mieć również problemy z komunikacją, trudności w dobieraniu słów, powtarzanie tych samych pytań lub historii, a także wycofanie się z życia społecznego. W zaawansowanych stadiach choroby, pacjenci mogą doświadczać dezorientacji w czasie i przestrzeni, nie rozpoznawać bliskich osób oraz mieć trudności z podstawowymi czynnościami samoobsługowymi. Te zachowania są wynikiem uszkodzeń mózgu spowodowanych chorobą i wymagają cierpliwości, zrozumienia oraz profesjonalnego wsparcia.

Co się dzieje w mózgu chorego na Alzheimera?

W mózgu osoby chorej na Alzheimera zachodzą złożone procesy patologiczne, które prowadzą do postępującego uszkodzenia i śmierci komórek nerwowych. Dwa główne zjawiska charakterystyczne dla tej choroby to tworzenie się blaszek amyloidowych i splątków neurofibrylarnych. Blaszki amyloidowe są zbudowane z białka beta-amyloidu i gromadzą się między komórkami nerwowymi, zakłócając ich komunikację. Splątki neurofibrylarne, powstające wewnątrz neuronów, składają się z nieprawidłowo przekształconego białka tau, co prowadzi do zaburzenia transportu składników komórkowych i ostatecznie do śmierci komórek. Te zmiany rozpoczynają się zwykle w obszarach mózgu odpowiedzialnych za pamięć, rozszerzając się następnie na inne rejony, co skutkuje stopniowym pogorszeniem funkcji poznawczych i zmianami w zachowaniu.

Postępująca utrata neuronów i zmniejszenie objętości mózgu są widoczne na zaawansowanych etapach choroby, co można obserwować za pomocą badań obrazowych, takich jak rezonans magnetyczny (MRI).

Czy chory na Alzheimera wie, że jest chory?

Świadomość choroby u osób cierpiących na Alzheimera może znacznie się różnić w zależności od stadium choroby i indywidualnych różnic. W początkowych fazach choroby, niektórzy pacjenci mogą być świadomi swoich trudności z pamięcią i zmian w zachowaniu, co często prowadzi do uczucia frustracji i smutku. Jednak w miarę postępu choroby, ta świadomość często maleje.

Progresja Alzheimera wpływa na zdolność do przetwarzania informacji, co może utrudniać pacjentom rozumienie i akceptację własnej diagnozy. W zaawansowanych stadiach choroby, osoby te mogą całkowicie stracić świadomość swojego stanu, co wynika z głębokich zmian w mózgu, zaburzających percepcję, myślenie i samoświadomość. Wsparcie emocjonalne i odpowiednie podejście terapeutyczne są kluczowe dla zachowania godności i jakości życia pacjentów na każdym etapie choroby.

Choroba Alzheimera - przyczyny

Choroba Alzheimera -- przyczyny
 • Genetyka: Mutacje w niektórych genach, takich jak APOE ε4, zwiększają ryzyko rozwoju choroby, szczególnie w jej rodzinnych postaciach.
 • Wiek: Największym czynnikiem ryzyka jest wiek; ryzyko znacząco wzrasta u osób powyżej 65. roku życia.
 • Historia rodziny: Osoby z rodziną, w której występowały przypadki choroby Alzheimera, są bardziej narażone na jej rozwój.
 • Płeć: Kobiety są nieco bardziej narażone na rozwój choroby Alzheimera niż mężczyźni, co może być związane z dłuższą średnią długością życia kobiet.
 • Czynniki sercowo-naczyniowe: Wysokie ciśnienie krwi, choroby serca, cukrzyca, otyłość, palenie tytoniu i wysoki poziom cholesterolu mogą zwiększać ryzyko.
 • Urazy głowy: Urazy głowy i wstrząśnienia mózgu mogą zwiększać ryzyko rozwoju choroby Alzheimera.
 • Styl życia i dieta: Niezdrowa dieta, brak aktywności fizycznej i społecznej izolacji również mogą przyczyniać się do większego ryzyka.
 • Choroby i stany zapalne: Przewlekłe stany zapalne i niektóre choroby, takie jak depresja, mogą mieć związek z wyższym ryzykiem rozwoju Alzheimera.
 • Edukacja i aktywność umysłowa: Niższy poziom wykształcenia i brak umysłowej aktywności mogą być związane z wyższym ryzykiem choroby.

Jak wyciszyć osobę chorą na Alzheimera?

Wyciszenie osoby chorej na Alzheimera wymaga cierpliwości, zrozumienia i stosowania odpowiednich technik komunikacyjnych. Kluczowe jest utrzymanie spokojnego otoczenia, unikanie nadmiernych bodźców, które mogą być stresujące czy dezorientujące. Ważne jest także stosowanie jasnego i prostego języka, unikanie polemik i stawianie jednoznacznych, łatwych do zrozumienia pytań. Empatyczne podejście, okazywanie wsparcia i zrozumienia, a także fizyczny kontakt, taki jak delikatne dotykanie ręki, mogą pomóc w uspokojeniu i pocieszeniu osoby chorej.

Regularne zajęcia, które są dostosowane do możliwości i zainteresowań pacjenta, jak słuchanie muzyki, spacery czy proste ćwiczenia, mogą również przyczynić się do poprawy samopoczucia i zmniejszenia niepokoju. Ważne, aby zawsze pamiętać o zachowaniu cierpliwości i wyrozumiałości, ponieważ osoba chora może mieć trudności z wyrażeniem swoich potrzeb i emocji.

Choroba Alzheimera – leczenie

Leczenie choroby Alzheimera skupia się na łagodzeniu objawów i poprawie jakości życia pacjentów, ponieważ obecnie nie istnieje lekarstwo całkowicie eliminujące tę chorobę. Stosuje się leki takie jak inhibitory acetylocholinoesterazy (np. donepezil, rywastygmina) i antagoniści receptorów NMDA (np. memantyna) w celu poprawy funkcji poznawczych i zwolnienia postępu objawów.

Ponadto, ważne są interwencje behawioralne i psychosocjalne, w tym terapia zajęciowa, wsparcie psychologiczne oraz adaptacja środowiska życia pacjenta, aby ułatwić codzienne funkcjonowanie. Dieta, aktywność fizyczna i społeczna również odgrywają rolę w opiece nad osobami z chorobą Alzheimera, pomagając zachować jak najdłużej samodzielność i dobry stan zdrowia. Wsparcie dla opiekunów jest równie istotne, oferując im szkolenia, doradztwo oraz pomoc w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z opieką nad chorym.

Jak wygląda ostatni etap choroby Alzheimera?

Ostatni etap choroby Alzheimera charakteryzuje się głębokim upośledzeniem funkcji poznawczych i fizycznych, co wymaga całodobowej opieki i wsparcia. W tej fazie pacjenci często tracą zdolność do rozpoznawania bliskich osób, prowadzenia spójnej konwersacji oraz samodzielnego wykonywania podstawowych czynności życiowych, takich jak jedzenie, ubieranie się czy korzystanie z toalety. Może pojawić się trudność w połykaniu, co zwiększa ryzyko zachłyśnięcia i infekcji. Zmiany behawioralne, takie jak niepokój, agitacja czy urojenia, mogą nasilać się lub występować sporadycznie.

Opieka w ostatnim etapie choroby skupia się na zapewnieniu komfortu, godności i jak najlepszej jakości życia pacjenta, często z użyciem środków paliatywnych.

Najczęstsze pytania naszych pacjentów o chorobę Alzheimera

Tak, genetyka odgrywa rolę w rozwoju choroby Alzheimera, szczególnie w jej wczesnym wystąpieniu, ale większość przypadków ma bardziej złożone przyczyny, łączące czynniki genetyczne, środowiskowe i styl życia.

Pierwsze objawy to zazwyczaj problemy z krótkotrwałą pamięcią, trudności w znajdowaniu odpowiednich słów, utrata orientacji w znanym otoczeniu oraz zmiany w zachowaniu.

Obecnie nie ma lekarstwa, które całkowicie leczy chorobę Alzheimera, ale dostępne są terapie, które mogą spowolnić postęp choroby i poprawić jakość życia pacjentów.

Długość życia po diagnozie może się różnić, zwykle wynosi od 4 do 20 lat, w zależności od wieku pacjenta, ogólnego stanu zdrowia i stadium choroby w momencie diagnozy.

Choć nie ma pewnego sposobu na zapobieganie chorobie Alzheimera, zdrowy styl życia, takie jak aktywność fizyczna, zdrowa dieta, aktywność umysłowa i unikanie palenia, może zmniejszyć ryzyko jej rozwoju.

Ważne są regularne rutyny, spersonalizowane aktywności, zachowanie spokoju w komunikacji, adaptacja otoczenia do potrzeb pacjenta oraz wsparcie dla opiekunów.

Osoby z chorobą Alzheimera mogą odczuwać ból, ale mogą mieć trudności z komunikowaniem swoich potrzeb, dlatego ważna jest uważna obserwacja ich zachowania i komfortu.

Wsparcie polega na cierpliwości, empatii, utrzymywaniu spokojnego otoczenia, zachęcaniu do prostych aktywności, które mogą poprawiać samopoczucie, oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i godności.

Okiem doktora Artykuły medyczne o chorobie Alzheimera

Dowiedź się czegoś z ciekawych informacji medycznych pisanych przez lekarzy.