1. Home
 2. Artykuły lekarzy
 3. Bierna i czynna odporność u niemowląt urodzonych przez matki z zakażeniem SARS-CoV-2 w okresie ciąży: wyniki prospektywnego badania kohortowego

Bierna i czynna odporność u niemowląt urodzonych przez matki z zakażeniem SARS-CoV-2 w okresie ciąży: wyniki prospektywnego badania kohortowego

Bierna i czynna odporność u niemowląt urodzonych przez matki z zakażeniem SARS-CoV-2 w okresie ciąży: wyniki prospektywnego badania kohortowego
 • 2021-06-22
 • 504 Wyświetlenia

Niedawno opublikowane wyniki prospektywnego badania obserwacyjnego z hrabstwa Santa Clara (Kalifornia, USA) którego uczestnikami były kobiety z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w czasie ciąży oraz ich niemowlęta dostarcza nam coraz więcej informacji na temat roli układu odpornościowego w zakażeniu Sars-CoV-2.

Celem badania było:

 • zbadanie odpowiedzi i wytworzenia matczynych immunoglobulin (IgM, IgG) na zakażenie SARS-CoV-2 w czasie trwania ciąży
 • kwestia przemieszczania się przez łożysko immunoglobulin typu IgG, w celu scharakteryzowania odpowiedzi immunologicznej noworodków na zakażenie SARS-CoV-2.

Badania prowadzono od 15 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Analizie poddano krew pępowinową i matczyną uzyskaną podczas porodu oraz krew niemowlęcia w dniu przyjścia na świat i w 28 tygodniu życia.

Wyniki badania:

 • Spośród 145 matek, które uzyskały pozytywny wynik testu na SARS-CoV-2 w czasie ciąży, 86 przejawiało objawy infekcji: 78 miało łagodne i umiarkowane objawy, natomiast 8 kobiet było hospitalizowanych z ciężkimi i krytycznymi objawami.
 • U dwóch spośród 147 noworodków wykryto serokonwersję w wieku dwóch tygodni z wysokim mianem przeciwciał IgM i IgG, u jednego wcześniaka potwierdzono zakażenie śródporodowe.
 • Poziomy przeciwciał IgG wykazały istotną korelację między krwią matki a krwią pępowinową (Rs = 0,93, p <0,0001).
 • Współczynnik przenoszenia przeciwciał typu IgG przez łożysko był istotnie wyższy, gdy pierwszy pozytywny wynik badania PCR u matki pojawił się conajmniej 60-180 dni przed porodem w porównaniu do pozytywnego wyniku uzyskanego przed upływem tego czasu (<60dni) (1,2 vs. 0,6, p = <0,0001).
 • Seropozytywność IgG u niemowląt utrzymywała się do szóstego miesiąca życia.

Jakie są zatem główne wnioski z badania?

Przeciwciała typu IgG matczyne skierowane przeciw SARS-CoV-2 są skutecznie przenoszone przez łożysko, gdy infekcje występują conajmniej dwa miesiące przed datą porodu. Noworodki wykazują silną odpowiedź przeciwciał na zakażenie okołoporodowe SARS-CoV-2.

Odporność bierna pochodzenia matczynego może chronić niemowlęta do szóstego miesiąca życia.

Dlaczego to badanie jest ważne?

Badanie objęło ciężarne matki we wszystkich trymestrach ciąży u których zdiagnozowano podczas trwania ciąży zakażenie SARS-CoV-2.

Jest to pierwsze badanie które zbadało oraz opisało odpowiedź serologiczną noworodków na zakażenie COVID-19 oraz potwierdziło transfer matczynych przeciwciał IgG SARS-CoV-2 przez łożysko w czasie ciąży.

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8109203/
 • Udostępnij artykuł:
[]